'Ονομα: 

Θωμάς

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Τέγος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής