'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Φουντουλάκης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής