'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Σπυρίδων

Επώνυμο: 

Βιζιριανάκης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φαρμακευτικής