'Ονομα: 

Δήμητρα

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Χατζηπαύλου - Λίτινα

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φαρμακευτικής