'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Κουγιουμτζής

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών