'Ονομα: 

Θεοδώρα

Πατρώνυμο: 

Αλέξιος

Επώνυμο: 

Ιωαννίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών