'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Χαράλαμπος

Επώνυμο: 

Σουγλέρης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών