'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Τσικαλουδάκη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών