'Ονομα: 

Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Σέξτος

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών