'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Πέτρος

Επώνυμο: 

Θεοδοσίου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών