'Ονομα: 

Παρασκευή

Πατρώνυμο: 

Θωμάς

Επώνυμο: 

Νίτσιου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών