'Ονομα: 

Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Τέλλιος

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών