'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Κομνηνός

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών