'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Σταύρος

Επώνυμο: 

Αρακαδάκη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών