'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αλέξανδρος

Επώνυμο: 

Γριτζάς

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης