'Ονομα: 

Σπυρίδων

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Σπαταλάς

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών