'Ονομα: 

Κωνσταντίνος-Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Κατσάμπαλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών