'Ονομα: 

Δήμητρα

Πατρώνυμο: 

Σωτήριος

Επώνυμο: 

Κούντη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών