'Ονομα: 

Παναγιώτης

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Σεφερλής

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών