'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Μιχαήλ

Επώνυμο: 

Βλάχος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών