'Ονομα: 

Κυριάκος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Υάκινθος

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών