'Ονομα: 

Ευδοξία

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Μαυρίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών