'Ονομα: 

Λάζαρος

Πατρώνυμο: 

Χρήστος

Επώνυμο: 

Σιμιτσής

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών