'Ονομα: 

Χαράλαμπος

Πατρώνυμο: 

Στυλιανός

Επώνυμο: 

Δημουλιάς

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών