'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Παπανικολάου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών