'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Καραγιαννίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών