'Ονομα: 

Περικλής

Πατρώνυμο: 

Ακύλας

Επώνυμο: 

Μήτκας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών