'Ονομα: 

Αγγελική

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Λεμονίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών