'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Θεόδωρος

Επώνυμο: 

Λιακοπούλου-Κυριακίδου

Ιδιότητα: 

Ομότιμη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών