'Ονομα: 

Μάρκος

Πατρώνυμο: 

Ιωσήφ

Επώνυμο: 

Ασσαελ

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών