'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Θεόφιλος

Επώνυμο: 

Φραγκόπουλος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης