'Ονομα: 

Θάλεια

Πατρώνυμο: 

Σωτήριος

Επώνυμο: 

Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών