'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Διβάρης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών