'Ονομα: 

Σοφία

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Τσώχου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας