'Ονομα: 

Χαράλαμπος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Σαββόπουλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών