'Ονομα: 

Γεωργία

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Μανάβη-Βλάχου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών