'Ονομα: 

Ξενοφών

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Σαχίνης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών