'Ονομα: 

Γεωργία

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Χριστοδούλου

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας