'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Αριστείδης

Επώνυμο: 

Ζαφρανάς

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών