'Ονομα: 

Σταμάτης

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Κουμάνης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής