'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Κλεάνθης

Επώνυμο: 

Κατσίκας

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας