'Ονομα: 

Βασιλική

Πατρώνυμο: 

Στυλιανός

Επώνυμο: 

Σαροπούλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής