'Ονομα: 

Παναγιώτα

Πατρώνυμο: 

Κυριάκος

Επώνυμο: 

Παρτακελίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων