'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Τσαγγάλης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας