'Ονομα: 

Ιωάννα

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Ναούμ

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας