'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Τσαδήρας

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών