'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Σιμελίδης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας