'Ονομα: 

Παναγιώτης

Πατρώνυμο: 

Κωναταντίνος

Επώνυμο: 

Σπαθής

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Χημείας