'Ονομα: 

Δέσποινα

Πατρώνυμο: 

Φίλιππος

Επώνυμο: 

Βώκου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας