'Ονομα: 

Θωμάς

Πατρώνυμο: 

Χαρίλαος

Επώνυμο: 

Λαναράς

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας